Speak softly and carry a big stick, you will go far.

Meer informatie over onze cases?

Van Riessen Advocatuur
adviseert u graag

Twee kapsters.

Onze cliënte, een kapster met gouden vingers, nam met een collega de kapsalon van een ander over. De vader van die collega tuigde een bv op waarin de kapsalon werd ondergebracht en onze cliënte kreeg daarin 35% van de aandelen. Verder kreeg zij gewoon elke maand een salaris. Een aantal jaren knipte zij zich de vingers blauw, maar de winst van de kapsalon eindigde bij haar collega en diens familie. Ze vroeg ons om advies en actie. Wij stelden vast dat ze al jarenlang ver onder de cao werd betaald en zijn begonnen met een stevige loonvordering. Dat zette de verhoudingen onder druk, waardoor de wederpartij van onze cliënte af wilde. In mediation zijn toen afspraken gemaakt over de beëindiging van het dienstverband, de enorme loonvordering en de overnameprijs van de aandelen: zo konden procedures worden vermeden.

Zet ons aan het werk

Het is onze uitdaging om uw probleem op te lossen: dat vinden wij de kern van de advocatuur. Wij zijn transparant, spreken duidelijke taal en bepalen samen met u de meest effectieve route om uw probleem op te lossen tegen de laagst mogelijke kosten.