Speak softly and carry a big stick, you will go far.

Meer informatie over onze cases?

Van Riessen Advocatuur
adviseert u graag

Opties voor een werknemer.

Onze cliënt was de beoogd opvolger van de eigenaar van de onderneming. Hij kreeg niet alleen een mooi salaris, maar ook opties op aandelen in de onderneming. Zo zou hij op termijn mede-eigenaar worden door de opties om te zetten in aandelen. Toen hij de opties een aantal jaren later wilde uitoefenen, gaf de eigenaar niet thuis: de onderneming was inmiddels zo groot geworden dat de
aandelen in zijn ogen te veel waard waren. De sfeer verzuurde en de eigenaar ging ertoe over om de functie van onze cliënt uit te hollen, zijn salaris te verlagen en hem op allerlei manieren dwars te zitten. Onze cliënt heeft de kantonrechter toen zelf gevraagd de arbeidsovereenkomst te ontbinden onder toekenning van een forse vergoeding en de rechter ging daar helemaal in mee. Ook over de opties moest worden geprocedeerd en het gerechtshof oordeelde uiteindelijk in hoger beroep dat cliënt terecht aanspraak maakte op alle opties die hem waren toegekend.

Zet ons aan het werk

Het is onze uitdaging om uw probleem op te lossen: dat vinden wij de kern van de advocatuur. Wij zijn transparant, spreken duidelijke taal en bepalen samen met u de meest effectieve route om uw probleem op te lossen tegen de laagst mogelijke kosten.