Speak softly and carry a big stick, you will go far.

Meer informatie over onze cases?

Van Riessen Advocatuur
adviseert u graag

Vaststellingsovereenkomst.

Cliënt stond aan het hoofd van een businessunit die naar het oordeel van de directie onvoldoende presteerde; de unit zou daarom worden opgedoekt. Cliënt kreeg een op het eerste gezicht redelijk voorstel om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan: hij hoefde de vaststellingsovereenkomst alleen maar op de stippellijn te tekenen. Wij vonden de termijn voor beëindiging wat kort en de vergoeding wat laag en hebben voor cliënt een mooie deal uitonderhandeld. De vergoeding ging van € 8.000,00 naar € 20.000,00 en de einddatum kwam twee maanden verder te liggen. Ook was de werkgever bereid onze kosten te betalen. Cliënt vond nog voor de einddatum een nieuwe baan en noemt de reorganisatie het beste wat hem in jaren is overkomen.

Zet ons aan het werk

Het is onze uitdaging om uw probleem op te lossen: dat vinden wij de kern van de advocatuur. Wij zijn transparant, spreken duidelijke taal en bepalen samen met u de meest effectieve route om uw probleem op te lossen tegen de laagst mogelijke kosten.