Rechtsgebieden

Waarin wij u kunnen bijstaan.

Op dit moment kunnen we u bijstaan in de volgende rechtsgebieden: het arbeids- en ontslagrecht, het ondernemingsrecht, het verbintenissenrecht (contracten, aansprakelijkheid, onrechtmatige daad) en het huurrecht bedrijfsruimte. Later dit jaar komt het personen- en familierecht daarbij.

 

Wat we niet voor u kunnen doen: strafrecht, huurrecht woonruimte, (ruimtelijk) bestuursrecht, intellectuele eigendom, vreemdelingenrecht, sociale zekerheid, bijstand, onderwijsrecht, letselschade, ambtenarenrecht.

Arbeidsrecht

Ondernemingsrecht

Verbintenissenrecht

Personen- en familierecht